Refleksja na dziś

Piątek 1 marca 2019

Czytania » Prawda o nas

Czy Bóg i człowiek mogą się dogadać? Dojść do porozumienia? Pomijając pewną niewłaściwość takiego pytania, możemy szukać odpowiedzi, podejmując próby kontaktu, wzajemnego zrozumienia, nawet negocjacji… Ostatecznie jednak stajemy wobec faktu, że relacja Stwórcy i stworzenia ma tu znaczenie fundamentalne.

Nie da się uciec od tego, kim jestem. Bóg stoi po mojej stronie.

„Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł”?

Katarzyna Solecka

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg