Refleksja na dziś

Wtorek 5 marca 2019

Czytania » Fałszywa religijność

Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Syr 35

Ofiara i praktyki religijne są jednym z elementów wyznawania wiary i na nie zwraca dziś uwagę Syracydes. Ich wartość nie zależy od ilości i częstotliwości, ale od intencji i postawy człowieka. Jeśli są próbą zaspokajania własnych wyrzutów sumienia, albo przykrywką swoich słabości, nie przedstawiają zbyt wielkiej wartości. Nie przyniosą owoców również, gdy podejmowane będą w postawie oczekiwania pochwały, czy też wdzięczności.

Wydaje się, że Apostołowie także popadli w pułapkę egoistycznych pragnień. Stwierdzając, że zostawili wszystko i poszli za Jezusem, oczekiwali zapewne czegoś w zamian, jakiejś nagrody. I Jezus ją obiecuje. Jednak przypomina, że ci, którzy być może w ich oczach są ostatni, bo nie ponieśli tak wielkich ofiar, mogą okazać się doskonalszymi.

Fałszywa religijność przejawia się w tym, że nie towarzyszy jej chęć rzeczywistego nawrócenia, prawdziwa zaś w walce z własną słabością i grzechem, z tym, co oddala od Boga i rani drugiego człowieka, a także mnie samą. Warto o tym pamiętać, gdy składać będę Bogu wielkopostne obietnice.

 

Koine Psalm 50 - Christian Song with Lyrics

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama