Refleksja na dziś

Środa 6 marca 2019

Czytania » Widzi w ukryciu

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6

Prorocy wzywając do nawrócenia oczekiwali Bożego przebaczenia i miłosierdzia, wierzyli, że odwróci ono Jego gniew. Nawróceniu towarzyszyły różne zewnętrzne znaki. Joel mówi, że one nie wystarczą, że potrzeba przede wszystkim wewnętrznej przemiany. Przemiany polegającej na radykalnej zmianie sposobu myślenia i działania. To ważne wskazania na rozpoczynający się dziś Wielki Post. Św. Paweł zaś wskazuje na potrzebę pojednania się z Bogiem, a Jezus ostrzega, by nie robić tego wszystkiego na pokaz. By modlitwa była w ukryciu, jałmużna w ciszy, a post nie ze względu na ludzi.  

Niełatwo podejmować się różnych umartwień i ofiar, gdy inni nas nie zauważają i nie pochwalą. Przyjemniej komuś pomóc, gdy ten okazuje wdzięczność. Znacznie trudniej, gdy nikt z ludzi nie zauważa naszych wysiłków, nie doceni ofiarności. Im większy wysiłek czynu pokutnego, tym bardziej wzrasta wartość jego ofiary, tym mocniej zacieśnia on więź z Bogiem.

Rachunek sumienia:

  1. Czym kieruję się w wyborze wielkopostnych postanowień?
  2. Dlaczego chcę się ich podjąć?
  3. Czy chcę podjąć się ich ze względu na Boga, czy też samego siebie?

 

BeBe Res 2Tm2,3 - Zmiłuj się Boże nade mną (Psalm 51) - Tymoteusz - Propaganda Dei

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama