Refleksja na dziś

Czwartek 16 stycznia 2020

Czytania » Poza nawiasem

Chcę, bądź oczyszczony (Mk 1, 41b).

Przez wykluczenie społeczne, związane z ubóstwem i bezrobociem ludzie czują się zbędni, odtrąceni i niechciani. Mają poczucie, że znaleźli się na marginesie życia wspólnotowego, zostali wyrzuceni poza nawias. Takiej sytuacji doświadczają również chorzy czy niepełnosprawni. Stała się ona również udziałem trędowatego, który spotkał Jezusa. Jego choroba stawiała go poza społecznością ludzi zdrowych, dla których – wedle obowiązujących reguł – stanowił poważne zagrożenie.

Jezus, któremu trędowaty okazał całkowite zaufanie i w pełni zdał się na Jego wolę, zlitował się nad nim i oczyścił z choroby. W ten sposób ukazał dobroć Ojca i wyszedł naprzeciw konkretnej ludzkiej biedzie, przywracając chorego z powrotem do społeczności.

Czytając Ewangelię o uzdrowieniu trędowatego, warto oddać Jezusowi swoje serce, zranione zwłaszcza przez trąd grzechu. I prosić z wiarą w moc Jego miłosierdzia o uwolnienie: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

 

Jezus, który uzdrawia, który leczy trąd, dokonuje „wielkich znaków”. Te „znaki” służyły ukazaniu mocy Bożej wobec chorób duszy: wobec grzechu (…) Jezus uzdrawia z choroby fizycznej, lecz równocześnie uwalnia od grzechu.  (…) jest On w Kościele Wyzwolicielem w najwyższym stopniu (św. Jan Paweł II).

 

Moja Rodzina Official Moja Rodzina - Miłość przychodzi teraz (Jezus Cię kocha)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama