Refleksja na dziś

Środa 20 maja 2020

Czytania » Na szczęście jest Duch Święty

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

Co byśmy zrobili bez Ducha Świętego? Nie tylko pomógł poukładać nauczanie Jezusa i strukturę pierwotnego Kościoła. Pomaga i dziś, w duchu wierności Jezusowi odpowiadać na nowe wyzwania, przed którymi stoją uczniowie Syna Bożego.  W stylu tego, co na Areopagu zrobił św. Paweł.  No bo czego byśmy się spodziewali? Pewnie ostrej krytyki politeizmu. A on zaczął od pochwały ich pobożności. I wskazał im Tego, którego nie znając, czcili.

Kultywując tradycje łatwo zatrzymać się na tym, co zewnętrzne, a stracić z oczu ich sens.  Na szczęście jest Duch Święty....

Z nauczania Jana Pawła II

Historia tysiąclecia, które zbliża się ku końcowi, poucza nas, że należy iść tą właśnie drogą: nie wyzbywać się tęsknoty za prawdą ostateczną, z pasją jej poszukiwać i śmiało odkrywać nowe szlaki. To wiara przynagla rozum, aby przekraczał wszelkie bariery izolacji i nie wahał się ponosić ryzyka w poszukiwaniu wszystkiego co piękne, dobre i prawdziwe. Wiara zatem staje się zdecydowanym i przekonującym obrońcą rozumu. (Fides et ratio 56)

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg