Refleksja na dziś

Wtorek 26 maja 2020

Czytania » Poznawać Boga

Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. J 17

Częste doświadczenie odrzucenia, upokorzenia, czasem wyśmiania, były dla św. Pawła okazją do jednoczenia się z cierpieniem Jezusa. Był dumny, że mógł doświadczać tego wszystkiego dla Chrystusowej sprawy. Czy właśnie w taki sposób przyjmuję przeciwności? Jaka jest moja wiara?

Bóg kocha za darmo i taka ma być też moja wiara, bezinteresowna. Ma być wyrazem mojej miłości ku Niemu, odpowiedzią na Jego miłość. Do tego jednak potrzeba poznania Boga, coraz głębszego odkrywania Go. I nie chodzi tu tylko o poznanie, jako przyswojenie nowej wiedzy, ale o zmianę całej swojej postawy wobec Tego, który do końca umiłował. Czy czas dobrobytu, łatwego dostępu do wygód, przyjemności, zaspokajania pragnień, nie utrudnia mi tego?

 

Mate.O Official TU / Mate.O „Cały świat niech pozna Cię” - Live w Górach Bystrzyckich

 

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg