Refleksja na dziś

Niedziela 28 maja 2023

Czytania » Razem

Zazwyczaj zwracamy uwagę na towarzyszące Zesłaniu Ducha Świętego znaki zewnętrzne. Co więcej – wielu z nas pragnie daru języków, proroctwa i tych wszystkich, służących wspólnemu dobru darów, opisanych nie tylko w Dziejach Apostolskich. Także u Świętego Pawła. Tymczasem jedno słowo wskazuje na to, co jest punktem wyjścia dla działania Uświęciciela.

Razem. W dniu zmartwychwstania, w dniu pięćdziesiątnicy. Jeszcze nie napełnieni, a już zjednoczeni, stanowiący jedno Ciało. Jakby pierwszy owoc modlitwy podczas Ostatniej Wieczerzy. „Aby byli jedno”.

Więc byli, choć z pewnością nie była to jedność łatwa. Wiedzą o tym ci, którzy podczas pandemii musieli spędzić z innymi kilka dni w izolacji, w zamknięciu. Bo to bycie razem ma w sobie coś z krzyża i coś ze zmartwychwstania. Ból grzechu i radość z wyzwolenia. Przyjęcie jednego i drugiego pozwala być razem i czekać aż On dokończy dzieła.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg