Refleksja na dziś

Poniedziałek 5 czerwca 2023

Czytania » Budować na Chrystusie

Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych; umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów (por. Ap 1,5).

W przypowieści o dzierżawcach winnicy jest mowa o kamieniu węgielnym. Był on umieszczany u podstawy narożnika budynku, ponieważ minął on istotne znaczenie dla zapewnienia jego stabilności. „Kamień węgielny” w odniesieniu do osoby Jezusa oznacza, że Jego zmartwychwstanie jest początkiem nowej rzeczywistości, nowego stworzenia. Pan przyjął na siebie nienawiść oprawców - Żydów i pogan. I pozwolił przelać swoją krew, stając się w ten sposób kamieniem węgielnym Kościoła.

Miłość Chrystusa, która zwyciężyła nienawiść i grzech, jest dla nas zaproszeniem do naśladowania naszego Pana. Chodzi o postawę, która wyraża się we względnie stałym usposobieniu do siebie, do drugiego człowieka, jak również do Boga i Kościoła. Chrystus ma stawać się Panem naszego życia, punktem odniesienia naszych myśli, słów i uczynków. Inspiracją w płynięciu pod prąd powszechnych opinii i znakiem sprzeciwu, który powoduje niezrozumienie innych.

Myśl Benedykta XVI

Kościół jest w Chrystusie wspólnotą nowego życia, dynamiczną rzeczywistością łaski, która od Niego płynie. Poprzez Kościół Chrystus oczyszcza nasze serca, oświeca nasze umysły, łączy nas z Ojcem i, w jednym Duchu, skłania do praktykowania na co dzień chrześcijańskiej miłości (Betania za Jordanem, 10.05.2023).

Siewcy Lednicy Siewcy Lednicy - Pragnę iść za Tobą

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg