Refleksja na dziś

Niedziela 16 czerwca 2024

Czytania » Zasadzeni

Jeśli coś zależy od Boga, nie oznacza to, że rządzi tym coś na kształt przypadku czy niebieskiego widzimisię. Ot, ślepy los obserwowany w powieściach czy filmach – nic z tych rzeczy. Jeśli coś zależy od Boga, trzeba nam pytać, kim On jest, do kogo mamy się udać, komu wyrazić wdzięczność. To dociekanie tajemnicy, zbliżanie się krok po kroku, te uparte, wytrwałe próby zbudowania więzi z Tym, od którego zależy wszystko – musimy być gotowi, odważni.

Bóg ma moc. Nie można usłyszeć o tym i nie drżeć. Z przejęcia, jak wiele, jak nieskończenie wiele zostaje nam ofiarowane dlatego, że On tak chce. Na przekór niemocy, wypaleniu, śmierci.

Jeśli coś zależy od Boga, jesteśmy bezpieczni.

Katarzyna Solecka

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg