Abp Damian Zimoń o Biblii

Wybór wypowiedzi Arcybiskupa Damiana Zimonia na temat Pisma ŚwiętegoAbp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej. Katowice 01.06.1999
„Stół Słowa Bożego jest na nowo zastawiony po Soborze Watykańskim II. Ważnym miejscem głoszenia i przyjmowania Słowa Bożego jest rodzina – Kościół Domowy. Co dopiero nasze wydawnictwo wydało Biblię Rodzinną z ilustracjami. Ten zwyczaj warto by upowszechnić. Słowo Boże jest u początków małżeństwa (Rz 2, 24)”.
 

Fragment homilii wygłoszonej
w katowickiej katedrze 25.12.2010 r.


Abp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Msza za ks. prof. Remigiusza Sobańskiego w katowickiej katedrze 04.09.2007 „Ostatnie cztery dekady pozostają dla biblistyki okresem znakomitego rozwoju, podobnie jak dla duszpasterstwa biblijnego, ale oczywiście - jak Bóg pozwoli - jeszcze wiele przed nami.”

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana Zimonia


„Można bardzo dziwnie zrozumieć Pismo Święte i bardzo indywidualistycznie interpretować; wtedy prowadzi to na „duchowe manowce”. Rzecz jednak w tym, że chodzi przecież o zapisane Objawienie Boże! Stąd tak niezwykle ważna rola autorytetu Papieża, jako najwyższego nauczyciela prawd wiary. Dodatkowym wsparciem są różne komisje i inne gremia, powołane do troski o Kanon Pisma Św. Wierzymy, a wiarę tę umacniają wieki historii i tradycji Kościoła, że Duch Święty broni przed fałszywą interpretacją. To jest podstawowa rzecz!”

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana Zimonia

 


Abp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Wizyta w chorzowskim ośrodku Caritasu 06.05.2006
„Wielu ze zdziwieniem odkrywało na nowo prawdy, których człowiek współczesny poszukuje w ciemności, a które, jasne i proste, znajdują się na wyciągnięcie ręki: w Ewangelii...”

Fragment Słowa Pasterskiego na pielgrzymce mężczyzn do Piekar w 2010 r.


„Zalecaną formą obcowania ze Słowem Bożym jest lectio divina. Słowo Boże jest u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Odczytywać święty tekst zawsze należy w komunii Kościoła. Przypomnijmy słowa świętego Pawła: „Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Wszyscy głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Chodzi zwłaszcza o cierpiących i młodzież. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.”

Fragment homilii wygłoszonej w katowickiej katedrze 25.12.2010 r.


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg