Józef

Hebrajski pierwowzór tego imienia znaczy: „Oby Bóg dorzucił” - wyraża to oczekiwanie na następnego potomka.

W Biblii są dwie znaczące postaci o tym imieniu - pierwszy to Józef, syn patriarchy Jakuba i Racheli. Sprzedany przez braci do niewoli stał się narzędziem realizacji przedziwnego Bożego planu - uratowania braci i całej rodziny (XVII w. przed Chr.).

Drugi Józef to mąż Maryi, matki Jezusa. Pochodził z rodu króla Dawida -świadectwem tego są oba ewangeliczne rodowody Jezusa. Był bowiem Jego prawnym ojcem, choć nie biologicznym.

W Ewangelii według Mateusza znajdujemy zdanie określające Józefa jako cieślę - z czego wyrosła ikonograficzna tradycja przedstawiająca jego i Jezusa przy stolarskiej pracy. Wtedy jednak tym określeniem nazywano po prostu rzemieślnika żyjącego z pracy własnych rąk.

Ewangelista nazywa go „człowiekiem sprawiedliwym”, co było wiele znaczącym wyróżnieniem w tamtych czasach. Ewangeliści nie odnotowali wszakże ani jednego słowa wypowiedzianego przez Józefa.

Ostatni raz widzimy go w scenie odnalezienia Jezusa, gdy ten miał lat dwanaście. Przedstawianie Józefa jako staruszka nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii.

Otwórz Mt 1-2; Łk 2,41nn

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg