O natchnieniu i prawdzie

W Watykanie powstaje dokument na temat natchnienia i prawdy w Biblii. Na swej dorocznej sesji plenarnej przygotowuje go Papieska Komisja Biblijna.

Refleksje nad wspomnianymi problemami, tak zasadniczymi dla interpretacji Pisma Świętego, ten międzynarodowy zespół biblistów rozpoczął już w poprzednich latach. Mówi członek Papieskiej Komisji Biblijnej, ks. prof. Henryk Witczyk z KUL.

Dokument będzie składać się z trzech części. Aktualnie, w czasie plenarnej dyskusji, dwudziestu biblistów doprecyzowuje jego treść. „W pierwszej części staramy się odpowiedzieć na pytanie, co to jest natchnienie? Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, w jaki sposób słowo zapisane na kartach ksiąg biblijnych pochodzi od Boga tak, że w czasie liturgii ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że jest to nie tylko «słowo Boże», ale wręcz «słowo Boga», słowo dzisiaj przychodzące od Boga do nas i objawiające nam Go równocześnie” – podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim członek Papieskiej Komisji Biblijnej, ks. prof. Henryk Witczyk. – W kontekście objawienia, czyli Bożej wypowiedzi, mowa jest też o impulsie, jaki skłonił adresatów Objawienia Bożego do ogłoszenia orędzia, które otrzymali od Boga swoim wspólnotom, a następnie do zapisania tego. Ostatecznie ukształtowało się całe Pismo Święte, które Lud Boży uznaje za księgę swego życia”.

W drugiej części dokumentu bibliści zajmą się prawdą Pisma Świętego. „Pragniemy zwrócić uwagę na to, że główne przesłanie wszystkich ksiąg biblijnych dotyczy Pana Boga, Jego osoby, ale zawsze w relacji do człowieka. Jest to relacja zbawienia. Podkreślamy, w jaki sposób, poczynając od stworzenia, poprzez Exodus, działanie proroków, mędrców, psalmistów i ostatecznie działanie Chrystusa i Kościoła apostolskiego, Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, którego historia – jak mówi jeden z uczestników naszej sesji – jest praktycznie historią grzechów. A Bóg na przestrzeni wieków dąży do przemiany człowieka. To jest zasadnicze przesłanie Pisma Świętego – prawda o Bogu. Co więcej podkreślamy też, że tą prawdą, którą nam komunikuje Pismo Święte, jest obecność Boża. Bóg nie tylko mówi, ale otwiera swoją tajemnicę przed człowiekiem i zaprasza do komunii ze sobą” – podkreśla ks. prof. Witczyk. Biblista zauważa, że miało to miejsce nie tylko wówczas, gdy autorzy natchnieni otrzymywali ze strony Pana Boga przesłanie, wizje czy impulsy do działania. „Dzieje się to również teraz, kiedy człowiek otwiera księgę Pisma Świętego i w duchu dobrej woli, szczerości wchodzi w kontakt z Tym, który do niego mówi. To jest bardzo ważny aspekt w tym dokumencie” – zauważa polski biblista.

Trzecia cześć dokumentu przygotowywanego przez Papieską Komisję Biblijną poświęcona jest różnego rodzaju wyzwaniom, jakie księga Pisma Świętego niesie ze sobą. „Mamy do czynienia ze Słowem Bożym, które przyjęło postać słów ludzkich różnych epok. A chodzi o ludzi o różnych wrażliwościach, posługujących się instytucjami, które nie były przecież doskonałe. Dzisiejsza nasza wrażliwość, ukształtowana przez Chrystusa i przez Jego objawienie, jest nieskończenie doskonalsza. Stąd też zwłaszcza niektóre stronice Starego Testamentu nastręczają poważne pytania współczesnemu czytelnikowi. Będziemy właśnie chcieli na te trudne pytania odpowiedzieć w sposób przejrzysty, przekonujący, a zarazem dostępny dla przeciętnego czytelnika” – podkreśla ks. prof. Henryk Witczyk przygotowujący watykański dokument na temat natchnienia i prawdy w Biblii.

Spotkanie Papieskiej Komisji Biblijnej zakończy się w Watykanie 20 kwietnia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg