Wierzę w Boga Ojca

Prawdziwy Bóg to Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogiem Mojżesza i proroków, a przede wszystkim Bogiem Jezusa Chrystusa.

Wierzę w Boga Ojca

Nasze wyznanie wiary rozpoczynamy od stwierdzenia: „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.” W naszym pacierzu i innych codziennych modlitwach, jak np. Różaniec czy Koronka do miłosierdzia Bożego, powtarzamy słowa, którymi kazał zwracać się nam do Boga sam nasz Pan Jezus Chrystus: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „Bóg jest Ojcem wszechmogącym. Jego ojcostwo i Jego wszechmoc wyjaśniają się wzajemnie. Istotnie, On okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby; przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela ("Będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący", 2 Kor 6,18); a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie ponieważ On najbardziej okazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy.”[1]

W Roku Wiary, który przeżywaliśmy nie tak dawno, papież Benedykt XVI zachęcał do tego, aby każdy wierzący odpowiedział sobie na pytania dotyczące jego osobistej wiary. Wśród różnych pytań o wiarę są i takie: „w Kogo i w co wierzę? Czy moja wiara ma odzwierciedlenie w moim życiu? Czy jest wiarą żywą? Czy jestem człowiekiem wiary? Wypełniając życzenie papieża Benedykta XVI zastanowimy się nad prawdą wiary, którą wyrażamy w naszym Credo: Bóg jest naszym Ojcem. Zrobimy to w dwóch krokach. Na początek spróbujemy pogłębić z teologicznego punktu widzenia prawdę o Bogu, który jest Ojcem. W kolejnym kroku przyjrzymy się temu, jak wyglądałby świat, w którym nie byłoby Boga Ojca?

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama