Zgromadziła ich Biblia

Całe Pismo Święte przełożono dotychczas na 400 języków, a sam tylko Nowy Testament - na ponad tysiąc. Jednocześnie istnieje ok. 2,7 tys. języków, na które jeszcze w ogóle nie przetłumaczono żadnej księgi biblijnej.

Te i wiele innych danych przedstawił współprzewodniczący Międzynarodowego Forum Stowarzyszeń Biblijnych (IFOBA) John Butters na dorocznym spotkaniu tego gremium, które rozpoczęło się 19 kwietnia w Moskwie. Uczestniczą w nim szefowie organizacji międzynarodowych, zajmujących się przekładami, wydawaniem i rozprowadzaniem Pisma Świętego z 18 krajów.

Mówiąc o istniejących już i planowanych przekładach Biblii, J. Butters powiedział, że obecnie istnieje ok. 1,4 tys. takich projektów. Na zakończenie swego wystąpienia wezwał on do uaktywnienia kaznodziejstwa za pośrednictwem środków audiowizualnych.

Gospodarzem spotkania, które odbywa się w pomieszczeniach Biblioteki Synodalnej Patriarchatu Moskiewskiego w byłym klasztorze św. Andrzeja i potrwa do 22 bm., jest Instytut Przekładów Biblii (IPB). Jego dyrektorka dr Marianna Beerle-Moor, otwierając uroczysty wieczór powitalny, podkreśliła, że obecne forum zgromadziło ludzi różnych wyznań i tradycji chrześcijańskich oraz kultur, których jednoczy i inspiruje Pismo Święte.

Organizatorzy wieczoru starali się zapoznać członków IFOBA z rosyjską kulturą chrześcijańską. Prawosławny kapłan Christofor (Christopher) Hill, urodzony w Anglii, ale mieszkający i pracujący w Moskwie, opowiedział przybyłym o miejscu tekstów biblijnych w liturgii prawosławnej. Pracownica Instytutu Biblijno-Teologicznego im. św. Andrzeja Irina Jazykowa zapoznała gości z prawosławną tradycją pisania ikon, zaznaczając przy tym, że przedstawianie postaci służyło w średniowieczu zadaniom kaznodziejstwa.

Nikołaj Korniłow w referacie "Biblia w protestanckiej tradycji Rosji" ukazał związek narodzin protestantyzmu w Rosji w XIX w. z dziejami przekładów Biblii na język rosyjski. Zdaniem biblisty i tłumacza Andrieja Diesnickiego, obecnie, gdy Pismo Święte jest niemal w każdym domu rosyjskim, zadanie towarzystw biblijnych polega na tym, aby "wpoić ludziom miłość do Biblii, pokazać, że tekst ten dotyczy osobiście każdego człowieka". Mówiąc o działalności IPB, Diesnicki podkreślił, że głównym jego zadaniem jest nie "zakładanie Kościołów", lecz dążenie do tego, aby każdy naród mógł czytać Pismo w swym języku ojczystym.

Na zakończenie akademii wystąpiły chór klasztoru św. Andrzeja i zespół instrumentów ludowych "Błagowiestije" z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan-Baprystów.

IFOBA odbywa się co roku od 1990 na przemian w Stanach Zjednoczonych i Europie w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego poinformowania się o bieżących wydarzeń w zakresie tłumaczenia i rozprowadzania Pisma Świętego. W forum biorą udział przewodniczący organizacji tworzących ten organizm. W tym roku miejscem obrad jest po raz pierwszy Rosja.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama