Czy chcesz naśladować Chrystusa?

"Pójdź za Mną" (Łk 18,22) – to ostanie słowa Jezusa skierowane do bogatego młodzieńca. Jaka będzie Twoja odpowiedź? Czy zdecydujesz się zostawić "wiele, a nawet wszystko", aby pójść za Jezusem, naśladować Go, zostać Jego uczniem i osiągnąć zbawienie?

Tegoroczny cykl medytacji ewangelicznych w Szkole Słowa Bożego nawiązuje do programu duszpasterskiego trzeciego roku nowego millennium chrześcijaństwa. Tym razem rozważania będą oparte na tekstach Ewangelii św. Łukasza. Trzeci Ewangelista bowiem najpełniej ukazuje temat naśladowania Jezusa, ilustrując go konkretnymi przykładami.

Czytaj, rozważ, módl się!
Szkoła Słowa Bożego to ćwiczenie osobistego słuchania Słowa Bożego w atmosferze ciszy i skupienia. To spotkanie z tekstem biblijnym, wprowadzenie w modlitwę i pełnię życia chrześcijańskiego. Szkoła opiera się na schemacie znanej od wieków w Kościele praktyki lectio divina. Tłumaczenie dosłowne tego terminu jako "lektura boska" nie oddaje w pełni jego znaczenia. Jest to bowiem więcej niż "lektura". To "czytanie", jednakże z zamiarem nie tyle poznania czy zrozumienia, co zebrania myśli, sugestii, inspiracji zawartych w tekście i uchwycenia przesłania, orędzia jakie ono niesie. To "modlitewna medytacja nad Słowem Bożym" albo "modlitewna i medytacyjna lektura Pisma Świętego".
Szkoła powstała we Włoszech. Jej inicjatorem był znany włoski biblista – kard. Carlo Maria Martini. W Polsce zainicjował ją ks. dr Jan Kochel, wizytator diecezjalny w diecezji gliwickiej i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W schemacie każdego rozważania można wyróżnić trzy części: Czytaj, rozważ, módl się! Taką wymowę ma animacja, otwierająca się podczas wchodzenia na internetową stronę Szkoły. Wizerunek z Całunu Turyńskiego ukazuje się nam stopniowo. Najpierw "czytaj" - widzimy oczy, potem "rozważ" - czoło, wreszcie "módl się" - usta. Na koniec widzimy całą twarz Chrystusa. Szkołę Słowa Bożego nazywa się czasem "kontemplacją oblicza Chrystusa"...

Ks. Kochel poprowadził już sześć cykli rozważań: "Postępujcie według Ducha", "Abba, Ojcze!", "Nowe Jeruzalem", "Piękno ocali świat", "Pokaż nam Ojca" i "Świadkowie Miłości".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama