h

ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I - ETAPU VII


Pytanie 1 [149] - (7 pkt.)

Dobrze byłoby mieć takie ubranie, które nie niszczy się przez wiele lat. Kto i kiedy je nosił? ODPOWIEDŹ: Naród wybrany przez 40 lat wędrówki przez pustynię po wyjściu z Egiptu (zob. np. Pwt 8,4)


Pytanie 2 [150] - (6 pkt.)

Czy czas może biec w odwrotnym kierunku? Patrząc na pewien znak opisany w Piśmie Świętym, niektórzy mogliby dojść do wniosku, że może. O jaki znak chodzi? ODPOWIEDŹ: „Ezechiasz rzekł do Izajasza: Jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi, iż trzeciego dnia pójdę do świątyni Pańskiej? Odpowiedział Izajasz: Oto ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: Czy cień ma się posunąć o dziesięć stopni, czy też ma się cofnąć o dziesięć stopni? Ezechiasz rzekł: To łatwe dla cienia postąpić o dziesięć stopni. Nie - niech cień się cofnie o dziesięć stopni! Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a Ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza - po których opadał równocześnie ze słońcem - o dziesięć stopni. (2 Krl 20,8-11) Zaliczona zostanie również odpowiedź: „ I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.” (Ez 37,8-10)


Pytanie 3 [151] - (5 pkt.)

Metalowe narzędzia zwykle toną. Jednakże w Piśmie Świętym opisany jest przypadek, kiedy takie narzędzie unosi się na powierzchni wody. Proszę podać księgę, rozdział i wiersz. ODPOWIEDŹ: „Wówczas jednemu przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody i on zawołał: «Ach, panie! - i to jeszcze pożyczona». Lecz mąż Boży zapytał: «Gdzie upadła?» On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I powiedział: «Wyjmij [ją] sobie!» On zaś wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. (2 Krl 6,5-7)


Pytanie 4 [152] - (4 pkt.)

Ludziom trudno dogodzić z pogodą, raz jest zbyt mokro, raz znowu zbyt sucho. Ich „patronem” mógłby być pewien człowiek ze Starego Testamentu domagający się od Boga pewnego znaku, a następnego dnia odwrotnego. O kogo chodzi? ODPOWIEDŹ: „Rzekł więc Gedeon do Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś». Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: «Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: niech rano będzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa». I Bóg sprawił to tej nocy: samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa.” (Sdz 6, 36-40)


Pytanie 5 [153] - (3 pkt.)

Kopernik „wstrzymał słońce – ruszył ziemię”. O kim Pismo Święte mówi, że pod tym względem (przynajmniej w połowie) podobny był do naszego rodaka? ODPOWIEDŹ: W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: «Stań słońce, nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu!» I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: «Zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu?» (Joz 10,12,13)


Pytanie 6 [154] - (2 pkt.)

O wskrzeszeniach w Nowym Testamencie już była mowa, czy są natomiast wymienione takie przypadki w Starym Testamencie? Jeśli tak to proszę podać przynajmniej jeden. ODPOWIEDŹ: Eliasz wskrzesza zmarłego syna wdowy z Sarepty (1 Krl 17, 17-24) Elizeusz wskrzesił syna Szunemitki (2 Krl 4, 20-37) Wskrzeszenie człowieka, który dotknął kości Elizeusza (2 Krl 13, 20-21)


Pytanie 7 [155] - (1 pkt.)

Czy Pismo Święte podaje dokładną liczbę ryb złowionych podczas cudownego połowu? Jeśli tak, to jaka to liczba? ODPOWIEDŹ: 153 (zob. J 21,11) no i jakby się uprzeć to i ta jedna z Mt 17,27 ;)

«« | « | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg