h

ODPOWIEDZI


OMÓWIENIE TURY II - ETAPU VII


Pytanie 1 [156] - (7 pkt.)

Miasto to musiało być rzeczywiście niezwykłe skoro wykorzystane zostało do określenia urody kobiety. O jakie miasto chodzi? ODPOWIEDŹ: „Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa” (Pnp 6,4a)


Pytanie 2 [157] - (6 pkt.)

Symbol potęg: a) w ST - wrogich Izraelowi b) w NT - wrogich Kościołowi Jaki to symbol? ODPOWIEDŹ: Gog i Magog (zob. Ap 20,8 wraz z przypisem w BT) jako poprawna zostanie również zaliczona odpowiedź: „Babilon”


Pytanie 3 [158] - (5 pkt.)

Proszę połączyć wydarzenia z latami, w których miały one miejsce: 1. Epoka Dawida - 1000 przed Chr. 2. Upadek królestwa północno-izraelskiego - 721 przed Chr. 3. Męczeńska śmierć Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie - 64; 67 po Chr. 4. Synod w Jamnii (Jabne). Wyłączenie Judeo-chrześcijan z Synagogi - 100 po Chr. 5. Upadek królestwa południowego (Judy) i Jerozolimy - 587/6 przed Chr. 6. Ukrzyżowanie Pana Jezusa - 27-33 po Chr. 7. Dokonanie tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki (LXX – Septuaginta) - 280-150 przed Chr. 8. Pierwszy pobyt św. Pawła w więzieniu rzymskim - 60-62 po Chr. 9. Drugie powstanie Żydów pod wodzą Bar Kochby, całkowite zniszczenie Jerozolimy - 132-135 po Chr. 10. Edykt Cyrusa, władcy perskiego, który zezwolił powrócić Izraelitom z niewoli babilońskiej- 538 przed Chr. 721 przed Chr.; 100 po Chr.; 27-33 po Chr.; 538 przed Chr.; 1000 przed Chr; 587-6 przed Chr.; 64, wzgl. 67 po Chr.; 280-150 przed Chr.; 60-62 po Chr.; 132-135 po Chr. w przybliżeniu – ponieważ niekiedy występują drobne różnice w opracowaniach


Pytanie 4 [159] - (4 pkt.)

Pismo Święte mówi o przekuwaniu „mieczy na lemiesze” czy „lemieszy na miecze”? ODPOWIEDŹ: Zarówno o jednym, jak i o drugim: miecze na lemiesze - Iz 2,4 i Mi 4,3 lemiesze na miecze - Jl 4,10


Pytanie 5 [160] - (3 pkt.)

O jakim powszechnie wykonywanym w Narodzie Wybranym zabiegu chirurgicznym wspomina Biblia? ODPOWIEDŹ: obrzezanie


Pytanie 6 [161] - (2 pkt.)

Gdzie i w jakich okolicznościach przedstawiony jest Abraham jako wojownik? ODPOWIEDŹ: Kiedy przyszedł na pomoc swojemu bratankowi Lotowi - Rdz 14,11-16


Pytanie 7 [162] - (1 pkt.)

Kto był starszy: Kain czy Abel? ODPOWIEDŹ: Kain - Rdz 4,1-2


«« | « | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg