6. Kolosanie

Pawłowa eschatologia nacechowana jest perspektywą paschalną. Rzeczy ostateczne Apostoł widzi przez pryzmat zmartwychwstania Chrystusa ze względu na przygotowane dla was w niebie spełnienie nadziei (Kol 1,5), stąd też wzywa Kolosan: szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, gdyż umarliście i wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy zaś Chrystus – wasze życie – ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim (Kol 3,1-4). W tej perspektywie warto pytać:

 • Kim są święci wg Listu do Kolosan?

 • Sakramentalna formuła rozgrzeszenia przywołuje istotną rolę Kościoła w tajemnicy odpuszczania grzechów: […] przez posługę Kościoła, i ja odpuszczam tobie grzechy. W imię Ojca…! Jak należy rozumieć rozróżnienie: grzech osobisty i grzech społeczny, który w jakiś sposób dotyka innych – nie ma grzechu […], który odnosiłby się wyłącznie do tego, kto go popełnia (Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia nr 16)?

 • Kościół uczy, że „każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednie potępienie na wieki” (KKK 1022). Co nam chciał zatem powiedzieć św. Jan od Krzyża: Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości?

 • Dodaj :.własne pytania do refleksji dla innych uczestników.

  MÓDL SIĘ!

  Panie Boże, Apostoł Paweł wzywa nas do nieustannej modlitwy dziękczynienia i prośby. W przyjętym przez siebie hymnie, o Chrystusie – pośredniku w dziele stworzenia i zbawienia, przekonuje, że spodobało się Tobie, by „w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego wszystko pojednać ze sobą – wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża, zarówno na ziemi, jak i w niebie” (Kol 1,19n). Odnów w nas nowego człowieka, czyli życia w zgodzie i wzajemnym przebaczaniu sobie, gdyż w tym w pełni wyraża się bogactwo tajemnicy miłosierdzia.

  Dodaj :.własną modlitwę zrodzoną ze spotkania z żywym Słowem.

  ŻYJ SŁOWEM!

  W bogatej ofercie książek biblijnych pojawiają się również ciekawe poradniki. Do nich należy ksiązka Don`a Colberta pt. „Biblia leczy – Stres” (Wyd. M, Kraków 2008). Przyszło nam dziś żyć w najbardziej stresujących czasach w historii. Codziennie zmagamy się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, strachem w sferze politycznej, trudnościami finansowymi, stale wzrastającymi wymaganiami zawodowymi i wieloma innymi problemami. Po lekturze książki D. Colberta nauczymy się, jak pokonywać stres, rozumieć jego podłoże, a także poznamy ćwiczenia, strategie umysłowe i duchowe, pomocne do walki z nim. Jednak prawdziwy stres może przezwyciężyć przede wszystkim osobista, medytacyjnej i modlitewnej lektura żywego Słowa. Ono leczy i budzi nadzieję!

  Dodaj :.twój dobry czyn, który zrodził się ze Słowa
  «« | « | 1 | 2 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg