XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A

Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Tekst i komentarz z Komentarza Żydowskiego do Nowego Testamentu. David H. Stern. Oficyna Wydawnicza Vocatio. Warszawa 2004 

II CZYTANIE

Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i nikt z nas nie umiera tylko dla siebie. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana, a jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Czy zatem żyjemy, czy umieramy, do Pana należymy. I z tej właśnie przyczyny Mesjasz umarł i ożył, aby być Panem tak umarłych, jak i żywych.

(Rz 14,7–9)

6-12 Osądzanie i przechwalanie się nie przystoją ludziom, którzy stoją na równej pozycji przed Bogiem.

 


 

EWANGELIA

Kefa podszedł do Jeszui i odezwał się do Niego: "Rabbi, jak często może mój brat grzeszyć przeciwko mnie, a ja muszę mu przebaczyć? Czy aż siedem razy?" "Nie, nie siedem razy - odrzekł Jeszua - ale siedemdziesiąt razy siedem! Z tej przyczyny Królestwo Niebieskie można porównać do króla, który postanowił rozliczyć się ze swymi dworzanami. Od razu przyprowadzili mu człowieka, który był mu winien wiele milionów, a ponieważ nie mógł zapłacić, jego pan rozkazał sprzedać go wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co posiada, aby spłacić dług. Sługa jednak upadł przed nim na twarz. »Okaż mi cierpliwość - błagał - a zwrócę ci wszystko«. I z litości dla niego pan wypuścił go i darował mu dług.
Lecz kiedy sługa ów odchodził, natknął się na jednego ze swych współsług, który był mu winien niewielką sumę. Złapał go i zaczął dusić, krzycząc: »Oddaj, coś mi winien!«. Jego współsługa upadł przed nim na twarz i błagał: »Okaż mi cierpliwość, a oddam ci«. Lecz on odmówił i wtrącił go do więzienia na tak długo, aż spłaci dług. Kiedy inni słudzy spostrzegli, co się stało, bardzo się zatroskali. I poszli, i opowiedzieli panu wszystko, co się wydarzyło. Wtedy pan wezwał sługę i rzekł: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług tylko dlatego, że mnie o to błagałeś. Czy nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I wpadłszy w gniew, jego pan przekazał go w ręce strażników więziennych dla ukarania, aż spłaci wszystko, co był dłużny. Tak oto potraktuje was mój Ojciec niebieski, jeśli z serca nie odpuścicie swojemu bratu".

(Mt 18,21–35)

21-22 Zob. 6,14-15; por. dla kontrastu Rodzaju 4,24.

24 Wiele milionów, dosłownie "dziesięć tysięcy talentów". W czasach rzymskich 1 talent odpowiadał 6000 denarów, a denar był przeciętną zapłatą za dzień pracy dla zwykłego robotnika. Jeśli dziś przeciętna płaca na Zachodzie wynosi około 50 dolarów, 10 tysięcy talentów odpowiadałoby zatem w warunkach amerykańskich 3 mld dolarów! W Tanach talent waży ok. 34,3 kg. Taka ilość złota, licząc po 350 dolarów za uncję troy, jest warta prawie 4 mld dolarów; ta sama ilość srebra, wyceniona po 4 dolary za uncje troy, byłaby warta ponad 40 mln dolarów. Haman zaoferował perskiemu królowi Achaszweroszowi 10 tysięcy talentów srebra w zamian za zgładzenie Żydów (Estera 3,9). W muzeum w Heraklionie na Krecie można oglądać liczące sobie 3,5 tysiąca lat talenty minojskie - sztabki metalu używane do regulowania długów.

28 Niewielka suma, w porównaniu z poprzednią. Dosłownie "sto denarów", czyli ok. 5 tysięcy dzisiejszych dolarów.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg