ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE PIERWSZEJ TURY ETAPU PIĄTEGO

(20.04. - 26.04.)

Pytanie 1 [51]

W którym z Listów św. Paweł w sposób najpełniejszy przedstawił swoją naukę o zbawieniu?

ODPOWIEDŹ:

W liście do Rzymian


Pytanie 2 [52]

O kim św. Paweł pisze w tym Liście jako o swoich wierzycielach?

ODPOWIEDŹ:

O Grekach, barbarzyńcach (czyli nie mówiących po Grecku) , uczonych i niewykształconych
Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. (Rz 1,14)

Skoro św. Paweł jest ich dłużnikiem, to oni są jego wierzycielami.


Pytanie 3 [53]

Jaki wg słów tego Listu jest żołd za przekroczenie Bożych przykazań?

ODPOWIEDŹ:

śmierć

Albowiem zapłatą* za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 6,23)
* przypis BT V: dosłownie: „żołdem”


Pytanie 4 [54]

Jakim wyrazem określa św. Paweł w tym Liście upadłą naturę człowieka?

ODPOWIEDŹ:

ciało

Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało* czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. (Rz 8,3-4)

* przypis BT : Termin ten oznacza całą upadłą naturę człowieka


Pytanie 5 [55]

Wyraz ten, to również imię bohatera powieści w literaturze polskiej. Św. Paweł użył tego wyrazu w tym Liście mając na myśli pewne miasto. O jakie miasto chodzi?

ODPOWIEDŹ:

wyraz: Azja ( imię bohatera powieści H. Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski”: Azja Mellechowicz, Tatar, syn Tuhaj-beja)

Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez Azję*. (Rz 16,5)

* przypis BT: św. Paweł miał na myśli miasto Efez
 


 

«« | « | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama