ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE DRUGIEJ TURY ETAPU CZWARTEGO

(06.04. - 19.04.)


Pytanie 1 [46]

Listy Pawła zawierają tzw. „katalogi występków” - proszę podać przynajmniej trzy fragmenty w których się one znajdują.

ODPOWIEDŹ:

Np. Ga 5, 19-21; 1 Kor 5, 10-11; Rz 1, 29-31; 1 Kor 6, 9-10; 2 Tm 3, 2-7 itp.


Pytanie 2 [47]

Jakiego semityzmu używał Paweł do określenia człowieka żyjącego na ziemi?

ODPOWIEDŹ:

Ciało i krew.

(por. 1 Kor 15,50 : "Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.")


Pytanie 3 [48]

Jak brzmią imiona czarowników egipskich wymienionych przez Pawła w jednym z Listów?

ODPOWIEDŹ:

Jannes i Jambres

(por. 2 Tm 3,8 : "Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną ...")


Pytanie 4 [49]

Który fragment jednego z Listów świadczy - według komentatorów - że śmierć cielesna kończy możliwość grzeszenia?

ODPOWIEDŹ:

Rz 6,7 :

"Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu."


Pytanie 5 [50]

Dlaczego Paweł nie chciał by uważano go za syna jednego z jego współpracowników? Który fragment Pisma Świętego o tym mówi i jak miał na imię ów współpracownik?

ODPOWIEDŹ:

O tej sytuacji mówią Dzieje Apostolskie (Dz 14, 8-18).
Imię współpracownika : Barnaba.
Powód : Paweł nie chciał, aby uważano go za Boga ani też pogańskiego bożka (po uzdrowieniu kaleki w Listrze).

Dlatego właśnie woła do tłumu razem z Barnabą :
"Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię (...) Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary." Dz 14,15. 18)
Działo się to zaś dlatego, że :
"Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas! Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę." Dz 14,11-13

Tu leży właśnie klucz do rozwiązania zagadki.
Pawła nazywano Hermesem, a Barnabę - Zeusem.
Zaś Hermes był synem Zeusa.
Stąd : Paweł nie chcąc by uważano go za boga-Hermesa, nie chciał de facto, by uznawano go za syna Barnaby (którego "obwołano" bogiem-Zeusem czyli ojcem Hermesa).
 


 

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg