ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE DRUGIEJ TURY ETAPU PIĄTEGO

(27.04. – 05.05.)

Pytanie 1 [56]

W którym ze swoich Listów św. Paweł najszerzej przedstawia naukę o grzechu pierworodnym?

ODPOWIEDŹ:

W Liście do Rzymian


Pytanie 2 [57]

Dlaczego (według słów św. Pawła zawartych w tym Liście), niektórzy ludzie, mimo iż nie poznali prawdziwej wiary, są jednak winni bałwochwalstwa?

ODPOWIEDŹ:

Wina pogan polegała na tym, iż poznawszy dzięki stworzeniu prawdy religijne i moralne, swoim postępowaniem przeczyli poznanym prawdom i w ten sposób ugrzęźli w grzechu idolatrii:
„To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.” Rz 1,19-23


Pytanie 3 [58]

W którym fragmencie tego Listu św. Paweł identyfikuje się z całą ludzkością?

ODPOWIEDŹ:

Rz 7,7-13 - z komentarza: W urywku tym "ja" streszcza doświadczenia każdego człowieka jako potomka Adama.


Pytanie 4 [59]

Jakie zdanie tego Listu stało się zasadą działania jednego z polskich Sług Bożych, którego proces beatyfikacyjny jest w toku?

ODPOWIEDŹ:

„Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21b - ks. Jerzy Popiełuszko)


Pytanie 5 [60]

Św. Paweł pisze w tym Liście o anatemie – w którym miejscu i kogo ona miała dotyczyć?

ODPOWIEDŹ:

„Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami.” Rz 9,3
klątwa=anatema wg Słownika w BT
 


«« | « | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama