ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TRZECIEJ TURY ETAPU PIĄTEGO

(04.05. – 10.05.)
Pytanie 1 [61]

Kilka Listów św. Pawła określa się odrębną nazwą wynikającą z zawartej w nich treści. Proszę podać o jakie Listy chodzi, jaka to nazwa i dlaczego taka.

ODPOWIEDŹ:

Chodzi o 1 Tm, 2 Tm i Tt. Nazywane są Listami pasterskimi ze względu na to, że dotyczą życia Kościoła oraz praktyki kościelnej (tzn. teologii "pastoralnej") i zawierają wskazania dotyczące opieki nad poszczególnymi wspólnotami Kościoła oraz sugestie dotyczące zasad kierowania tymi wspólnotami.

Na marginesie: Nazwa Listy Wielkie, (Rz, 1 i 2 Kor, Ga) wynika nie tyle z ich treści co z ich rangi, ważności lub długości.


Pytanie 2 [62]

Jakie osoby wykluczył św. Paweł w tych Listach z życia wspólnoty Kościoła?

ODPOWIEDŹ:

Hymenajos, Aleksander - zostali "wydani szatanowi" - a więc, jak czytamy w przypisie, został nałożony na nich pewien rodzaj ekskomuniki. (zob. 1Tm 1,20)

Ekskomunika - (z łac. excommunicare = wyłączyć ze społeczności).


Pytanie 3 [63]

Według biblistów jeden z owych Listów zawiera pewien rodzaj modlitwy, który nie występuje nigdzie indziej w Nowym Testamencie. Proszę podać treść tej modlitwy.

ODPOWIEDŹ:

Chodzi o słowa: "Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana!". (2Tm 1,18)

Przypis do w/w wersetu w BT V mówi, że jest to "zapewne jedyna w NT modlitwa za zmarłego".

Na marginesie: Chodziło jak mówi pytanie o "rodzaj modlitwy", a nie modlitwę w sensie doboru słów. Drugim ważnym elementem pytania był zwrot "według biblistów" - czyli według tego, co jest stwierdzone w komentarzach, przypisach lub opracowaniach biblijnych.


Pytanie 4 [64]

Apostoł Narodów wielokrotnie nawiązuje do różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Proszę wymienić te, do których odnosi się w omawianych w tej Turze Listach.

ODPOWIEDŹ:

W sposób jasny i jednoznaczny mówi o:

ZAPASACH - "Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył przepisowo". (2Tm 2,5)

BIEGACH - "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem". (2Tm 4,7)


Pytanie 5 [65]

Który z fragmentów tych Listów ukazuje znaczenie i wartość Biblii?

ODPOWIEDŹ:

„Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu". (2Tm 3,16-17)
 


«« | « | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama