Krzyżówka nr 3

W czasie wakacji proponujemy naszym Czytelnikom rozwiązywanie krzyżówek o tematyce biblijnej. Dzisiaj trzecia z nich.

WERSJA ŁATWIEJSZA

Poziomo

1) drugi rozdzielny człon imienia twórcy potęgi imperium nowoasyryjskiego, który wg 2 Księgi Królewskiej za czasów izraelskiego króla Pekacha uprowadził ludność Galilei i Gileadu na wygnanie do Asyrii

4) prawnuk Zorobabela, po niewoli babilońskiej budowniczego „Drugiej" Świątyni - tenże prawnuk znalazł się wŁukaszowym rodowodzie Jezusa, który to rodowód jest zapewne rodowodem Maryi

6) w Septuagincie i starołacińskiej Wulgacie wspólny grecki tytuł naszych dwóch Ksiąg Kronik, znaczący tyle co „Rzeczy opuszczone", podczas gdy hebr. oryginał zwie je „Dibre Hajjamim", tj. „Wydarzenia dni"

9) król asyryjski, któremu - wg 2 Księgi Królewskiej - anioł Pański „wybił w nocy 185 tysięcy ludzi", co zmusiło go do odstąpienia od oblężenia Jerozolimy, bronionej przez króla judzkiego, Ezechiasza

10) filistyński olbrzym, od którego pochodził- wg 2Księgi Samuela - wielkiego wzrostu człowiek, mający po 6 palców u rąk i nóg i który to urągał Izraelitom podczas wojny za króla Dawida, ale go zdołano ubić

11) w tej krainie żył tytułowy bohater Księgi Hioba, „mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła"

 

Pionowo

2) prorok, którego Księga znajduje się w Biblii katolickiej zaraz po Eklezjastyku

3) król madianicki, którego wg Księgi Sędziów ścigał, a następnie zabił Gedeon, bo tenże Madianita wespół z Zebachem pod Taborem wytracił Gedeonowych braci

4) czarownik egipski, który - wg 2Tm- wraz z Jannesem „wystąpił przeciw Mojżeszowi" wobec faraona

5) jeden z 12 synów patriarchy Jakuba, którego dla Racheli urodziła jej niewolnica Bilha

7) w Księdze Jozuego obchodzili jq Izraelici po przejściu przez Jordan - z Moabu do Kanaanu - w Gilgal na stepach Jerycha, czternastego dnia pierwszego swego miesiąca

8) chrześcijański prorok, który - wg Dziejów Apostolskich - w Antiochii przepowiedział wielki głód za cesarza Klaudiusza, a potem w Cezarei Pawłowi Apostołowi aresztowanie go w Jerozolimie i uwięzienie

 

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:. do soboty 17 lipca do godziny 22:00.

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg