Czas refleksji nad Pismem Świętym

Dobiega końca XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który był okazją do refleksji nad słowem Boga. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2009 r. przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.

Tygodniowi w parafiach, wspólnotach zakonnych i domach świeckich towarzyszyły maratony biblijne, specjalne katechezy, modlitwy.

Wydarzenie w tym roku odbywało się pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”. Od 6 lat w trzecią niedzielę po Wielkiejnocy obchodzony jest też dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem: „Pokój temu domowi”.

W parafii św. Barbary w Głownie tego dnia po raz drugi miał miejsce Maraton Słowa Bożego. W tym roku wierni przeczytali w całości Ewangelię według św. Marka. – W zeszłym roku przyjęliśmy swój rytm, że będziemy czytać Ewangelię po kolei. Czytanie zaczęliśmy po porannej Mszy św., trwało do wieczora. Rozpocząłem ja, a zakończył je ks. Andrzej Kapaon, proboszcz, który na koniec pobłogosławił wszystkich Pismem Świętym – mówi ks. Zbigniew Kielan, wikariusz. W maraton zaangażowało się 16 osób. Każda z nich miała do przeczytania jeden rozdział. Przez cały dzień przy ołtarzu wystawiony był ewangeliarz, który uroczyście wniesiono do świątyni.

Tydzień Biblijny swoją odsłonę miał także w parafii św. Rocha w Boczkach Chełmońskich. Wierni każdego dnia po Mszy św. słuchali biblijnych konferencji.

Jak mówił ks. Mariusz Szmajdziński, proboszcz, głoszone katechezy były próbą ukazania Maryi jako Służebnicy Słowa w podwójnym wymiarze: na drodze geografii wiary (jest to wędrówka z Maryją od Nazaretu na Golgotę. Maryja, przyjmując Słowo-Chrystusa, niesie Go innym i jest stale z Nim obecna), i na drodze komunii Słowa (w życiu Maryi Słowo faktycznie staje się ciałem, bo żyje Nim na co dzień). To ukazywały dopowiedzenia w poszczególnych katechezach: Nazaret, czyli "Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć" (1Kor 1,27), Ain Kerem, czyli "radujcie się zawsze w Panu" (Flp 4,4),Betlejem, czyli "zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty" (Ga 4,4), Jerozolima, czyli "w każdym położeniu dziękujcie" (1Tes 5,18), Kana, czyli "nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie" (2Tm 2,1), Kafarnaum, czyli "wiara rodzi się z tego, co się słyszy" (Rz 10,17), Golgota, czyli "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie" (1Tes 5,19-20). Katechezy będą głoszone także w kolejnych tygodniach maja.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg