Śląska lectio divina

"Rozmowa miesiąca" z Księdzem Arcybiskupem Damianem Zimoniem


MOTTO:

„Dziś mocniej niż kiedykolwiek
wiem i czuję,
że biskup nosi nie tylko ten krzyż
na zewnątrz,
ale także tak zwany ‘biały krzyż’,
którego nie widać,
a który - sprawując posługę biskupią -
nosić trzeba!”

                 
                    J.E. Abp. Damian Zimoń*


Ks. Adam Sekściński: Okazją do naszej rozmowy jest zbliżające się 49. Sympozjum Biblistów Polskich, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2011 roku w Katowicach (Siedziba Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego). Ksiądz Arcybiskup - jako Gospodarz miejsca - dokona uroczystego otwarcia tego wyjątkowego spotkania naukowego. Jakie będzie przesłanie  do uczestników obrad?

Abp. Damian Zimoń: Trudno mówić na temat przesłania, ponieważ treść Sympozjum - adresowanego do grona wykładowców biblistyki w całej Polsce - jest z góry określona. Każde z tych spotkań naukowych ma zawsze jakiś specyficzny profil - i zgodnie z nim dobrani są zarówno prelegenci, jak i oczywiście same tematy. Ja chciałbym mocno zaakcentować w homilii, podczas Mszy Świętej, którą będę celebrował, sposób, w jaki Kościół na Śląsku przykłada się do popularyzowania Biblii. Przede wszystkim wspomnę o lectio divina, którą bardzo intensywnie wprowadzamy w Metropolii Górnośląskiej już od ponad dwóch lat. Pozostaje zwyczajem to, że podczas wizytacji kanonicznej parafii, gromadzimy najbardziej aktywnych członków danej wspólnoty (ruchów, stowarzyszeń, akcji) wraz z miejscowym proboszczem oraz wikarymi i przeprowadzamy lectio divina. Najczęściej tematyka zostaje zaczerpnięta z czytań liturgicznych najbliższej niedzieli. Obserwuję, jak ta praktyka powoli przyjmuje się -  zwłaszcza młodzi księża wiedzą, co to jest lectio divina  i jaką ma wartość takie studiowanie Pisma. W ten sposób wszyscy zbliżamy się do słowa Bożego. Niedawno uczestniczyliśmy w specjalnym cyklu wykładów dla duchowieństwa, gdzie każde z trzech wystąpień dotyczyło różnych aspektów biblijnych. Księża omawiali  adhortację apostolską Verbum Domini - po synodzie biskupów.

Wydaje się, że to właśnie w naszej Archidiecezji praktyka lectio divina  - zgodna z zaleceniami synodu o słowie Bożym - wyprzedziła sam synod?

- O lectio divina młodzi księża słyszą na wykładach oraz w  czasie praktyki seminaryjnej. Sam się w to zagłębiam, w tym się odnajduję i widzę, jak świeccy potrafią wspaniale, głęboko pracować ze słowem Bożym. Dziś jest koniecznością, aby można było obcować z Pismem św. za pośrednictwem współczesnych środków przekazu. Popularyzacja Biblii i praca z Biblią, to przecież jedno z ważniejszych zadań, w radiu diecezjalnym, w „Gościu Niedzielnym”, w innych mediach. Oby Biblii było tam coraz więcej! Biblia zawsze jest podstawą - także w mediach chrześcijańskich!
 
Na który z wykładów, proponowanych w programie Sympozjum, czeka Ksiądz Arcybiskup ze szczególnym zainteresowaniem? Który temat jest najbliższy aktualnym osobistym refleksjom, poszukiwaniom duchowym i naukowym Księdza Arcybiskupa?

- Referaty z  Sympozjum Biblistów Polskich są bardzo szczegółowe, ale widzę tu taki temat, który na pewno mnie bardzo zainteresuje: „Rozwój światowej kartografii biblijnej w okresie od XV wieku do XIX.” Albo wystąpienie pani doktor Beaty Urbanek z naszego Uniwersytetu Śląskiego. „Idea Przymierza w mowie Jezusa o Pasterzu, bramie i owcach (J 10,1-18.26, 29)”. Interesująco zapowiada się także wykład: „Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary”. Mnie głównie interesują tematy związane z życiem duszpasterskim.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

Reklama

Reklama