We właściwych zawodach. Komentarz wideo

Andrzej Macura

publikacja 15.10.2018 11:05

Chcesz być pierwszym wśród ludzi? Zostań sługą wszystkich.

Wyścig Grażyna Myślińska /Foto Gość Wyścig
Nie chodzi tylko o to, żeby być pierwszym: ważne też, w jakich zawodach występujesz

Boże myślenie w wielu sprawach jest inne niż myślenie człowieka. Dla Niego czasem droga do zwycięstwa wiedze przez to, co my nazwalibyśmy porażką - jak krzyżowa śmierć Jego Syna. Dla Niego szczęśliwi są ubodzy, nie bogaci; szczęśliwi są cisi, a nie ci, którzy krzykiem potrafią wyrwać dla siebie jak najwięcej; wprowadzający pokój, nie wojenni zwycięzcy. Podobnie jest w czytaniach tej niedzieli: pierwszymi są ci, którzy służą. Czy nie czas, by to myślenie wprowadzić także w nasz system wartości? Przecież nie jest ważne, że kogoś innego awansowano, a ty zostałeś pominięty. Prawdziwy wyścig o pierwszeństwo toczy się na zupełnie innej arenie: arenie służby bliźniemu.

Portal Wiara.pl 153 Biblijne konteksty XXIX niedziela zwykła B