Drogą Marka

Jest na niej zaznaczone miejsce ukrycia skarbu. Są i wskazówki, jak do niego dotrzeć. Ewangelia Marka to swoista mapa chrześcijańskiego życia. Trzeba tylko odpowiednio na nią spojrzeć.

Które drogi są drogami ucznia Jezusa? Które powinien wybierać?

No to decydujesz się? (10,32-52)

Droga, którą swoim uczniom proponuje Chrystus to coś kompletnie innego, niż oczekuje człowiek kroczący utartymi szlakami. Ale warto.

A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: «Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».

 • Uczeń Chrystusa, choć bywa strwożony, idzie za Mistrzem. Nawet wyczuwając, że pakuje się w kłopoty.
   
 • .........................

Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane».  Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

 • Uczeń Chrystusa nie zabiega o zaszczyty; nie zabiega o to, by być ponad innymi. Zdaje się na wolę Bożą.
   
 • Uczeń Chrystusa pamięta, że wielkość człowieka i pierwszeństwo przed innymi nie biorą się ze sprawowanych funkcji czy osiągniętych zaszczytów. Ich miernikiem jest gorliwość w służbie braciom. Pierwszy jest ten, kto najgorliwiej służy.
   
 • Uczeń Chrystusa, kiedy już został zaszczycony postawieniem ponad innymi nie zapomina, że powinien służyć.
   
 • ...............................

Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.  Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 • Kolejny kamień milowy na drodze proponowanej w Ewangelii Marka. Jezus jest tym, który może przywrócić ci wzrok. Wiesz już kim jest, wiesz już co ci oferuje. Sporo powiedział ci też o drodze na jaką cię wzywa. Proś Go, by to światło, które poznałeś w teorii, teraz stało się twoim życiem. Proś Go, byś odzyskał wzrok, byś przejrzał. Nie zważaj na to wszystko, czym dotąd byłeś przyodziany; a co sprawiało, że byłeś człowiekiem takim czy innym i tak czy inaczej byłeś przez innych postrzegany. Nie zważaj na tych, którzy nastają, byś zamilkł i nie zawracał sobą Jezusowi głowy; nie zważaj na tych, którzy uważają że przesadzasz w pokładanej w Jezusie nadziei, bo wcale nie jest Synem Dawida, Mesjaszem, kimś kto powinien mieć realny wpływ na ludzi. Proś Go: „Rabbuni, żebym przejrzał. A gdy już przejrzysz nie wracaj do dawnego życia, ale idź dalej za Nim. Drogą z Jerycha do Jerozolimy.
   
 • .....................
«« | « | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | » | »»

TAGI| DROGĄ MARKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama