Czas misji. Biblijny wideokomentarz

Andrzej Macura

publikacja 07.01.2019 10:10

Ja, prorok, kapłan i pasterz. Obdarowany mam pomagać obdarować innych.

Początek misji Henryk Przondziono /Foto Gość Początek misji
Chrzest Jezusa w Jordanie. Fragment malowidła Romana Kalarusa

W chrzcie i bierzmowaniu zostałem wezwany do misji. Uczestnictwa w prorockiej (nauczycielskiej) , kapłańskiej i królewskiej (pasterskiej) misji Jezusa. Czas najwyższy wziąć w niej udział.
 
Portal Wiara.pl 166 Biblijne konteksty Niedziela Chrztu Pańskiego C