W doli niedoli. Biblijny wideokomentarz

Andrzej Macura

publikacja 01.07.2019 09:30

W XIV niedzielę zwykła roku C... Miarą naszego sukcesu nie jest ekspansja, ale to, czy sami potrafimy wiernie iść za Bożymi wskazaniami.

Trwanie Andrzej Macura CC-SA 4.0 Trwanie
Uda się czy się nie uda? W tym wszystkim chodzi głownie o to, by mimo przeciwności czy porażek samemu wiernie trwać

Możemy się bardzo starać, ale ostatecznie wszystko i tak zależy od Boga. Gdy taka Jego wola, nasze wysiłki niewiele dają. Gdy Jego wola, nawet coś, co wydawało się drobiazgiem, może okazać się wspaniałym dziełem. Najważniejsze w tym wszystkim, byśmy my sami, niezależnie od okoliczności, niezaleznie od tego, czynasze wysiłki przynoszą efekt czy nie, wiernie przy Nim trwali.

Portal Wiara.pl 195 Biblijne konteksty XIV niedziela zwykła C