Refleksja na dziś

Czwartek 5 sierpnia 2010

Czytania » Poznawanie Boga

Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. (Mt 16,23)

Poznawanie Boga, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie: „Za kogo Mnie uważasz? Kim dla Ciebie jestem?”, to nieustanne rozważanie Jego łaskawości wobec człowieka: odpuszczanie grzechów, zapominanie o występkach. I dzieje się to w nieskończoność, o ile człowiek za zło żałuje.
Nie można poznać Boga, nie zastanawiając się nad tym Jego przymiotem: łaskawością i miłosierdziem dla grzesznika.
Nie jest łatwo przyjąć takiego Boga, gdyż nam trudno przychodzi wybaczanie bliźnim drobnych przewinień, czy wybaczanie sobie własnych niedoskonałości. Nie ma w nas Bożej cierpliwości wobec bliźniego i samego siebie, nie ufamy i nie wierzymy w dobro, które jest w drugim człowieku, które jest w każdym z nas.
Nie mamy czasu na to, by cierpliwie zgłębiać tę ogromną Miłość, z której wszystko powstało. Nie mamy na to czasu, zbyt zajęci przyziemnymi sprawami zdobywania jedzenia, unikania bólu i cierpienia, szukania ulotnych przyjemności.
Nie myślimy o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie, dlatego nie mamy oporu, by pouczać Boga i dawać Mu dobre rady. My wiemy lepiej, co jest dobre, a co złe i jak należy postąpić – i przeszkadzamy Bogu w zbawieniu samych siebie i innych ludzi.
Przeczytaj komentarze | 3 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

1 J 05.08.2010 20:01

Panie Boże, czy zdarzyć się mogło,że Cię pouczałam, a jeśli tak -  kiedy to  być mogło ?

  Jeśli czuję się,  jak "drobny pyłek",czy możliwe, iż mogłabym pomyśleć, że ... "wiem lepiej" ?

1 bj 05.08.2010 17:38

Znaleźć czas  ...  poszukać czasu, wtedy, gdy już nie ma sił fizycznych na czynienie dobra.

Znaleźć czas ... znaleźć cierpliwość i wyrozumiałość dla własnej niedoskonałości.

Znaleźć czas ... na naukę znoszenia w cierpliwości tego, kto     mnie irytuje, kto nie jest taki, jak chciałabym, żeby był.

 Znaleźć czas ... na poznawanie Twojej dobroci ... na pamiętanie, że jest dla wszystkich, nie tylko dla mnie.

2 Estera 05.08.2010 11:57

,,Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego."Ps 51,13

"Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem."Jr 31,33

"Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie...." Mt 16,17

Panie , Ty wiesz , Ty wiesz, że Cię miłuję.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama