Refleksja na dziś

Piątek 6 sierpnia 2010

Czytania » Adoracja

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17,5c)

Mamy problem z modlitwą, bo trudno jest rozmawiać z Bogiem. Trudne jest zderzenie człowieczeństwa z Bóstwem. Ludzkiej ograniczoności z Boską nieskończonością.
Musimy dążyć do tego, by modlić się tak, by się coraz bardziej przemieniać. Im częściej i lepiej się modlimy, tym bardziej postępuje nasza przemiana myślenia, reagowania, mówienia.
Ale co to znaczy: lepiej się modlić?
Najlepszą modlitwą jest adorowanie Boga. Ważne jest dla naszego życia proszenie Go o pomoc, dziękowanie Mu za to, co dostajemy, przepraszanie za to, co robimy złego. Ale najważniejsze jest adorowanie Boga. To najbardziej przemienia człowieka. Nie prośby, nie dziękczynienia czy przepraszania. One mają swój malutki udział w tej przemianie. Ale dopiero gdy podczas spotkania z Bogiem najważniejsze dla człowieka stanie się adorowanie Stwórcy, miłosne spotkanie z Tym, który pierwszy nas umiłował, wówczas zaczyna się najgłębsza, najmocniejsza przemiana człowieka, bo wtedy najdoskonalej wypełniane jest pierwsze przykazanie: "nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie"  (Wj 20,3). Najważniejszy staje się Bóg, a wtedy, paradoksalnie, najpełniej doświadczyć można, co to znaczy być Jego umiłowanym synem lub córką.
 

Przeczytaj komentarze | 3 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

3 Alina 06.08.2010 18:07
Czesto przeciwstawia się kontemplacyjną postawę ewangelicznej Marii, czynnej postawie Marty. To przecież nie jest konieczne, przeciwnie wręcz niezbędne jest połączenie w życiu obu tych postaw. Bez adoracji, bez codziennej kontemplacji piękna, miłości i dobroci Boga nie jest możliwe wytrwanie i wzrost w Jego Miłości, a bez tego pełnienie Jego Woli i rodzenie dobrych owoców w naszym życiu.
4 helena 06.08.2010 12:34
Są takie łaski których Pan Bóg udziela w ciszy,samotności .Kiedy klęcze podczas Adoracji oddaję Bogu w modlitwie moja bezradność.
4 Estera 06.08.2010 10:37

Modlitwa to noszenie Boga w sercu.

Widzenie Boga w tym co daje dla naszej przemiany w przychodzących radościach , cierpieniu.

Wszystko staje się proste blisko Ciebie Boże.

Czy blask naszego przemienienia jest widoczny dla tych co szukają Boga?

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama