Refleksja na dziś

Wtorek 14 lutego 2012

Czytania » Nie jestem lepszy

„Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan”.

Dziś święto świętych Cyryla i Metodego. Tych, przez których barbarzyńscy Słowianie – moi praojcowie – usłyszeli Ewangelię. Paweł i Barnaba przypominają, że Ewangelia jest dla wszystkich. I Żydów i pogan. Ale kiedy Żydzi nie chcą słuchać, tym prędzej i bardziej ochoczo zwracają się do pogan.

Jestem chrześcijaninem i wydaje mi się czasem, że jestem lepszy od pogan, ateistów czy apostatów; że Jezus i Ewangelia mi się niejako należą, a tamtymi trochę gardzę. A przecież kiedy staję się głuchy na Boże wezwania i ślepy na prawdę nie jestem lepszy od tych Żydów, którzy nie chcieli słuchać Barnaby i Pawła...

 

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama