Refleksja na dziś

Poniedziałek 4 maja 2015

Czytania » Sztafeta Ducha Świętego

Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).

Jezus jest pełen troski o swoich uczniów. Nie pozostawia ich bez pomocy – obiecuje Pocieszyciela, który będzie kontynuował przez Kościół Jego zbawcze dzieło. Będzie nie tylko pobudzał do rozpowszechniania Ewangelii zbawienia, ale pomagał we właściwym zrozumieniu treści Dobrej Nowiny. Duch Święty będzie mówił do uczniów wpatrzonych w Syna Bożego i poznających Jego miłość.

Duch Boży choć niewidoczny, jest ciągle skuteczny. Pozwala ożywiać orędzie Zmartwychwstałego. I w Jego świetle nadawać nowy sens codziennemu życiu i wierze Jego uczniów. Sztafeta Ducha Świętego, którego Ojciec posłał w imieniu Syna, trwa. A zaproszony do udziału w niej jest każdy z nas.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

lednica2000 Siewcy Lednicy - Prośba o Ducha

Poniedziałek 5. tygodnia wielkanocnego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama