Refleksja na dziś

Wtorek 5 maja 2015

Czytania » Pokój Chrystusowy

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” (J 14,27).

Pokój – owoc Ducha Świętego – powstaje z zachowania i przestrzegania porządku, jaki ustalił dla nas Bóg. Chrystus proponuje go nam jako antidotum na lęki świata, jak i niepokoje w naszym otoczeniu, domu, pracy czy gronie przyjaciół. Największymi nieprzyjaciółmi pokoju są chciwość i ambicja, ponieważ stanowią rdzeń każdego grzechu.

Pan Jezus nieustannie wzywa nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”. Daje również konkretną obietnicę: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Dlatego chcemy prosić Go słowami św. Franciszka z Asyżu: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Zakon Franciszkanów O Panie... Modlitwa franciszkańska, FDA Kraków, muz. Hanna Tracz

Wtorek 5. tygodnia wielkanocnego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama