Refleksja na dziś

Poniedziałek 14 grudnia 2015

Czytania » Odpowiedź

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami Ps 25

Nieraz stawiamy Bogu pytania: dlaczego coś się dzieje w życiu nie po naszej myśli? Dlaczego nas coś spotyka? Dlaczego czegoś nie otrzymujemy, choć tak bardzo o to prosiliśmy? Dlaczego ktoś bliski nas rani? Pytając, niejednokrotnie próbujemy winą obarczyć Boga, nie szukając przyczyn w sobie. W ten sposób nie odczytamy, co Bóg w tych wydarzeniach chce nam naprawdę powiedzieć.

Arcykapłani i starsi ludu zadają podobne pytanie Jezusowi: „Jakim prawem to czynisz?” Nie próbują odczytać znaków czasu, nie chcą uznać, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, choć dobrze znali proroctwa na Jego temat. Jezus warunkuje swoją odpowiedź, odpowiedzią na Jego pytanie. Przywódcy Izraela milczą, bo nie mają odwagi stanąć w prawdzie.

Kiedy pytam Boga, On także może odpowiedzieć pytaniem: Kim jestem dla ciebie?  Czy ufasz mi? Jaka jest Twoja wiara? Odpowiedz, i Ja powiem Ci. Jeśli stanę w prawdzie i szczerze Mu odpowiem, nie będę musiała już pytać Go – dlaczego.

 

 Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

Ania Anna Taize-Z Tobą ciemność.

 

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama