Refleksja na dziś

Poniedziałek 4 czerwca 2018

Czytania » Dar i zadanie

Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością (2 P 1, 3).

Bóg to hojny Dawca. Nie wystarczy jednak być biernym biorcą i kolekcjonować kolejne łaski. Na Boże obdarowanie mamy odpowiedzieć postępowaniem opartym o wiarę i dążyć do prawdziwej mądrości. Jej owocem są: opanowanie, niezłomna cierpliwość, prawdziwa pobożność i miłość braterska.

Polem zdobywania świętości jest świat, w którym żyjemy. A otrzymane dary mają nam pomagać w tym, abyśmy patrząc na Stwórcę, wyśpiewywali swoim życiem hymn wdzięczności i korzystali z nich dla dobra Kościoła, świata i nas samych.

W zmieniającej się rzeczywistości warto powtarzać za św. Tomaszem Morusem:

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
 
modlitwaSERCA Arka Noego - Święty uśmiechnięty (Taki duży, taki mały)

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg