Refleksja na dziś

Wtorek 5 czerwca 2018

Czytania » Nasze oczekiwanie

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość (2 P 3, 13).

Apostoł Piotr zachęca do gotowości i troski o jakość życia, by było ono „bez plamy i skazy”. Budowanie królestwa Bożego dokonuje się bowiem już „tu i teraz” przy naszej współpracy, w połączeniu z nawróceniem, wyzbywaniem się egoizmu i zacieśnianiem wspólnoty miłości z Bogiem.

Skoro jest Boża obietnica, naszemu oczekiwaniu powinna towarzyszyć ufna nadzieja i twórcza niecierpliwość, która każe nie zatrzymywać się na „już”, ale wytęża wysiłki ku „jeszcze nie”. Ważne jest też przewidywanie i planowanie, że z Bożą pomocą wszystko jest możliwe, nawet to, co po ludzku wydaje się nie do zrealizowania.

Lednica2000 Siewcy Lednicy - Nasze oczekiwanie

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama