Refleksja na dziś

Czwartek 27 sierpnia 2020

Czytania » Czuwać

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie (por. Mt 24, 42a. 44)

Czas, który otrzymaliśmy od Boga, jest darem, z którego możemy korzystać w sposób odpowiedzialny, bądź nieodpowiedzialny. Wobec zmienności świata i pewności Bożego sądu uczeń Jezusa ma jednak tylko jedno rozwiązanie: zachować czujność, być gotowym na spotkanie z Panem.

Nie chodzi więc o rozwijanie w sobie lęku, uleganie złudzeniom, szukanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania w przepowiedniach czy horoskopach. Oczekiwanie na przyjście Pana mamy przeżywać w wewnętrznej dyspozycji, z ufnością i nadzieją, dbając o to, by dobrze wykonywać powinności, które wynikają z naszego powołania. 

Myśl św. Jana Pawła II

Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam - to znaczy: miłość bliźniego - to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność (Jasna Góra, 18 czerwca 1983).

Radio Wiara Zaufaj Panu już dziś - Magda Anioł

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama