Refleksja na dziś

Środa 26 sierpnia 2020

Czytania » Moc Boża

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,28).

W różnoraki sposób dociera do nas łaska Boża. Szczególne miejsce w dziejach zbawienia zajmuje Maryja – Matka ludzkich spraw. To Ona nieustannie wskazuje na swojego Syna i mówi do Jego uczniów – podobnie jak w Kanie Galilejskiej do sług – „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A swoim pośrednictwem wstawienniczym modli się w intencjach, które Jej przekazujemy.

Życie i postawa „Matki o zatroskanym spojrzeniu” na weselu w Kanie uczą nas, że wszystko zależy od Jezusa i Jego woli. W ten sposób Ewangelia pomaga nam w zrozumieniu drogi, po której Maryja prowadzi nas do złożenia naszego losu w ręce Jezusa. Ona nie lęka się, bo wie i wierzy, że Jezus może wszystko. Aby jednak ludzka praca stała się winem, potrzebne jest nasze zaufanie w moc Jezusa.

Pierwszy cud Jezusa dokonuje się natomiast nie za zamkniętymi drzwiami, ale w obecności świadków. Wspólnota jest miejscem, w którym łaska Boża dokonuje przemiany serca, aby mogło bić na nowo rytmem miłości.

Myśl św. Jana Pawła II

Maryja jest natchnieniem świętości Kościoła (28 czerwca 1980).

Kapela Górole - Topic Uczyńcie Co Wom Mówi Syn

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama