Refleksja na dziś

Sobota 10 października 2020

Czytania » Szczęściarze

…błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,28).

Jezus potwierdza szczególną rolę Maryi w dziele zbawienia i nazywa Ją błogosławioną, szczęśliwą, ponieważ „jak nikt inny, żyła ona Błogosławieństwami Jezusa. To Ona drżała z radości w obecności Boga, zachowywała wszystko w swoim sercu (…) Rozmowa z Nią nas pociesza, uwalnia i uświęca” (GE 176).

Jezus rozciąga swoje szczęście na tych, którzy na wzór Maryi, słuchają słowa Bożego i działają w oparciu o to słowo. Ono jak ziarno, pada na glebę naszego serca. Na tyle nas przekształci, na ile je przyjmiemy i pozwolimy mu rozwijać się w nas. Zgoda na działanie słowa w naszym życiu to zgoda na przemianę w duchu Ewangelii naszych myśli, pragnień, ocen i wyborów.

Schubert Archive Schubert - Ave Maria (Violin & Piano)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama