Refleksja na dziś

Piątek 9 października 2020

Czytania » Przeciw złośliwości

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza (Łk 11,23).

Choć tłumy zdumiewały się cudem dokonanym przez Jezusa, który wyrzucił demona z człowieka niemego, to jednak znaleźli się inni, którzy stanęli w wyraźnej opozycji wobec Cudotwórcy z Nazaretu. Jedni posądzali Go o spisek z Belzebubem, wodzem złych duchów, drudzy zaś domagali się znaku z nieba, jakby nie dostrzegając tego, co wydarzyło się chwilę wcześniej.

Źródłem złośliwości wobec Jezusa była niechęć i nieżyczliwość Jego rozmówców, która pokazała ich zamknięte serca i brak pokory. Trudno mówić w takim przypadku o przyjęciu Dobrej Nowiny. Tak więc złośliwość połączona z uprzedzeniami tworzy w efekcie mieszaninę wybuchową, która niszczy harmonię wzajemnych relacji braterskich we wspólnocie. A że złośliwość jest zaraźliwa, więc warto czuwać, by jej nie ulec.

Przez złośliwość, której celem jest uczynienie komuś jakiejś drobnej krzywdy czy sprawienie komuś przykrości, oddalamy się od siebie. Warto więc uczyć się pokonywania zazdrości, potrzeby dominacji nad innymi, niezadowolenia ze swojego życia, różnych ułomności własnej natury czy potrzeby bycia w centrum zainteresowania. Wszystko po to, by być radykalnym w naszym wyborze Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciele. A sprawdzianem tego będzie nasze traktowanie innych.

Musica Cristiana - Topic Our God

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama