Refleksja na dziś

Czwartek 17 czerwca 2021

Czytania » Dialog z Ojcem

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze» (por. Rz 8,15bc).

Bóg jest Ojcem pełnym miłości do wszystkich ludzi. Tę prawdę uświadamiamy sobie, kiedy zwracamy się do Niego słowami Modlitwy Pańskiej. W słowach tej modlitwy odkrywamy jakby swoje szczególne uczestnictwo w synostwie Bożym – jesteśmy synami w Synu. I możemy rozmawiać z naszym Ojcem niebieskim.

O czym mamy rozmawiać? Podpowiedź znajdujemy w prośbach, które przedstawia swoim uczniom, a więc i każdemu z nas, Syn Boży. Trzy pierwsze dotyczą samego Boga: Jego imienia, Jego królestwa i Jego woli. W czterech kolejnych pojawiają się ludzkie sprawy: Nasz chleb, nasze winy, nasze pokusy i nasze zbawienie od złego.

Modlitwa Pańska uczy więc, by patrzeć na świat, na innych i siebie rozpoczynając od Bożego źródła – tylko wtedy widzi się wszystko prawdziwie.

Myśl papieża Franciszka

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie», gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność», sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W «pełni czasów», gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (Bulla Misericordiae vultus, 11.04.2015).

dawina pięknie zaśpiewane.... Ojcze nasz.......💙💙💙

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg