Refleksja na dziś

Sobota 19 czerwca 2021

Czytania » Bogobojni

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić [Ps 34 (33), 8].

Bóg nieustannie czuwa nad nami. Jego opieka zapewnia ocalenie tym, którzy się Go boją. To ci, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą. Są więc posłuszni przykazaniom Pana. Bogobojni uznają władze i panowanie Najwyższego nad sobą. Przez swoją postawę znajdują uznanie i pomoc u Boga, który działa również przez swoich posłańców – aniołów.

Pobożni, wierzący to nie religijni magicy, powierzchowni hipokryci czy zadufani w sobie faryzeusze. Ale to ci, którzy zaufali Panu i układają swoje życie według Jego woli, powtarzając codziennie – jak Maryja w czasie zwiastowania – swoje „tak”.

Ci, którzy zaufali Panu, uwalniają swoje serce od paraliżującego lęku i niepewności jutra, ponieważ bojaźń Boża stanowi początek ich życiowej mądrości.

Myśl papieża Franciszka

Gdy przenika nas bojaźń Boża, jesteśmy porwani, aby iść za Panem z pokorą, uległością i posłuszeństwem. Czynimy to jednak nie w postawie rezygnacji i bierności, nawet użalania się, ale z podziwem i radością dziecka, które dostrzega, że Ojciec mu służy i miłuje je. Tak więc bojaźń Boża nie czyni nas chrześcijanami zalęknionymi i ustępliwymi, lecz rodzi w nas odwagę i moc! (Audiencja ogólna 11.06.2014).

Christian Music Channel Dominikanie ~ Psalm 34

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg