Refleksja na dziś

Niedziela 6 lutego 2022

Czytania » To zaszczyt

Ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały».

Potem do przestraszonego tą wizją Izajasza przylatuje serafin i dotyka żarzącym się węglem jego warg. Izajasz tak oczyszczony chętnie odpowiada na Boże wezwanie...

Wielki i potężny Bóg. To ten sam, który kiedyś w Betlejem urodził się jako człowiek. Ten sam, który był na weselu w Kanie, który nauczał i uzdrawiał; ten sam, którego zabili, a który zmartwychwstał....

To też ten sam, który ciągle jest blisko nas. Dla nas stał się Chlebem, jest w swoim słowie, w Kościele, w drugim człowieku... Do skończenia świata. A potem będziemy Go oglądać twarzą w twarz....

To niesamowita łaska, że my, zwyczajne stworzenia, możemy żyć w takiej bliskości Wszechmocnego Boga. Dla  niego naprawdę jesteśmy ważni. Każdy z nas, nie tylko i nie w pierwszym rzędzie wielcy tego świata....

Z pism mądrych ludzi

Uciekaj od zręcznej rozgrywki, miej przezroczyste serce. Nie posługuj się sumieniem bliźniego. Z jego niepokojów nie czyń środka urzeczywistniania swych planów.

(Brat Roger, żyć tym co niespodziewane)
 

 

Reklama

Reklama