Refleksja na dziś

Piątek 17 czerwca 2022

Czytania » Jasny znak

Nie da się zbudować nic nowego, nie odrzucając starego. Nie da się służyć nowym prawom, nie odwracając się od starych. Ci, którzy stanęli po stronie prawowitego króla Joasza, zburzyli ołtarze Baala. Ci, którzy chcą żyć nadzieją na niebo, muszą przestać pokładać ją w tym, co może zniszczyć mól i rdza.

Tak często nie stać nas na ten właśnie gest, ten wyraźny znak, to przejrzyste działanie. Ołtarze naszych bożków dobrze się mają. Przestawiamy meble w duchowym mieszkaniu, nasza ziemia nie oddycha w pełni, wszystko jest zastygłe i przykurzone… Idziesz czy nie? Decydujesz się czy nie? Wybierasz Boga czy Baala?

Katarzyna Solecka

Reklama

Reklama