Pokój

Częste słowo w Biblii. Od starożytności do dziś stanowi codzienne pozdrowienie ludzi Bliskiego Wschodu.

Hebrajskie „szalom!”, arabskie „as-salam”. Widać, że jest wartością ważną i wielką. Pokrewną z radością i sprawiedliwością.

Znaczenie słowa pokój jest rozległe - od radości z niezakłóconego posiadania dóbr materialnych, poprzez zgodę i spokój w rodzinie i sąsiedztwie, aż po pokój z Bogiem. I pokój od Boga - bo jest to Jego dar. W takim właśnie znaczeniu, jako Bożego daru, życzy go apostoł Paweł adresatom swoich listów.

Pokój jest jednym z owoców działania Ducha Świętego w człowieku - pokój wewnętrzny, pokój sumienia, ale też pokój jako jedna ze sprawności społecznych. Zatem o pokój, jako o sprawność, trzeba zabiegać. O tym wyraźnie mówi Jezus w jednym z błogosławieństw Kazania na Górze. Na to też wskazuje Paweł w krótkim, ale pełnym treści zdaniu „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).

Pokój, Boży dar, który przyjmujemy i z mozołem realizujemy na ziemi, w pełni stanie się naszym udziałem w wieczności. Wejdziemy wtedy do Bożego odpoczynku, osiągnąwszy pełnię Bożych darów.

Otwórz: Łk 105N; Mt 5,9; RZ 1,7; Ga 5,22

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama