Jezus Żyd

Większość Żydów nie ujrzała w Chrystusie Mesjasza. Z tym faktem przez długie stulecia nie mogli pogodzić się chrześcijanie.

Ukrzyżowanie   Wikimedia (PD) Ukrzyżowanie
XV-wieczny obraz Antonello da Messiny
W 1475 r. włoski malarz Antonello da Messina namalował „Ukrzyżowanie”. Obraz przedstawiający śmierć Jezusa pełen jest symboli. Jednym z nich jest uschnięty pień, z którego wyrasta nowa gałąź.

Patrick de Rynck, tropiciel symboliki dawnego malarstwa, tłumaczy to w następujący sposób: pień oznacza wygasłe Stare Przymierze między Bogiem i ludźmi; dzięki ofierze Chrystusa Bóg zawiera z ludzkością Nowe Przymierze. Oto skrót relacji między Żydami i chrześcijanami widzianych oczyma chrześcijan. Relacje, którym nieprzerwanie towarzyszy postać Jezusa.

Jezus był Żydem. Jednak większość Żydów nie ujrzała w nim Mesjasza. Z tym faktem przez długie stulecia nie mogli pogodzić się chrześcijanie. Jezus Żyd uznany przez chrześcijan dał prawo nowej religii posługiwania się żydowską Tradycją jak swoją własnością. Skutki tych wzajemnych pretensji stanowią ciągle trudno gojącą się ranę…

Kiedyś od zaprzyjaźnionego misjonarza pracującego w Kamerunie dostałem bożonarodzeniową kartkę. Wszystkie przedstawione postacie, nie wyłączając Dzieciątka, były czarne. Jeśli do tego dodamy słowa Jana Pawła II, że Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze, pozostaje żałować, że aż tak długo trzeba było czekać, aby upowszechniło się przekonanie, że Żyd Jezus może należeć do każdego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama