Z pomocą aniołów

Święta Rodzina szykuje się do podróży. Maryja, trzymająca na rękach małego Jezusa, siedzi już na osiołku, a św. Józef podpiera się kijem pielgrzyma.

Na obrazie widzimy jednak jeszcze dwie osoby. To aniołowie, którzy opiekują się Świętą Rodziną.

Jeden z nich trzyma za uzdę osiołka, a drugi pokazuje św. Józefowi drogę ucieczki. Ucieczki – bo Jezus, Maryja i Józef muszą uciekać przed Herodem Wielkim, królem Judei. Herod dowiedział się bowiem od Mędrców, którzy przyjechali ze Wschodu, że w Betlejem narodził się nowy król żydowski.

Podejrzliwy i obawiający się utraty władzy tyran postanowił jak najszybciej zgładzić Jezusa. Wysłał więc do Betlejem morderców, którzy zabili wszystkie dzieci płci męskiej do lat dwóch. Sądził, że w ten sposób pozbył się „konkurenta” do tronu. Nie wiedział, że Święta Rodzina zdołała wcześniej wyjechać z Betlejem do Egiptu, gdzie władza Heroda nie sięgała.

O tych wydarzeniach mówi Ewangelia według św. Mateusza:

„(…) oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: »Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić«. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego” (Mt 2,13-15).

Namalowany z prawej strony anioł w białych szatach jest rozświetlony nadnaturalnym światłem. Józef nie patrzy na niego, tylko przechyla głowę w jego kierunku, tak, jakby go słyszał, lecz nie widział. To wyraźne nawiązanie do snu, w którym anioł ostrzegł opiekuna Jezusa i Maryi przed grożącym niebezpieczeństwem. Drugi anioł, prowadzący osiołka, niesie białe lilie, symbolizujące czystość Świętej Rodziny.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama