Biblia wspólnie czytana

30 lektorów czterech wyznań w sześciu językach przeczytało Księgę Koheleta. VII Maraton Biblijny dopełnił obchody Dnia Judaizmu w Bielsku-Białej.

Po międzyreligijnym spotkaniu w ratuszu oraz nabożeństwie w katedrze św. Mikołaja w piątek 16 stycznia w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej uczestnicy obchodów Dnia Judaizmu spotkali się, by wspólnymi siłami przeczytać na głos Księgę Koheleta.

Uczestników Maratonu powitali biskupi Roman Pindel (diecezja bielsko-żywiecka) i Paweł Anweiler (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz Dorota Wiewióra (Gmina Wyznaniowa Żydowska).

Pierwsze 12 wierszy Księgi Koheleta odczytano w językach biblijnych: hebrajskim, greckim i aramejskim. W trakcie dalszej lektury pojawiły się jeszcze fragmenty odczytane po czesku i słowacku przez przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Książnicą Beskidzką bibliotek w Žilinie i Frydku-Mistku.

Jeden z fragmentów odczytano alfabetem Braille’a. W gronie lektorów znaleźli się katolicy, ewangelicy, wierna Cerkwi Prawosławnej oraz członkowie Gminy Żydowskiej, przedstawiciele miejscowego samorządu, służb mundurowych, środowisk kulturalnych, duchowni i świeccy.

Ideę Ekumenicznego Maratonu Biblijnego sześć lat temu zainicjowały wspólnie rozgłośnia diecezjalna „Anioł Beskidów” oraz Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej.

Głośne czytanie Pisma Świętego odbywa się w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Podczas dotychczasowych edycji Maratonu czytano Ewangelie Mateusza, Łukasza i Marka a także fragmenty Księgi Rodzaju, Dziejów Apostolskich i Listu do Filipian.

Tym razem, ze względu na międzyreligijny charakter lektury, wybrano do czytania Księgę Koheleta. Składa się na nią dwanaście rozdziałów, które ukazują wartość mądrości oraz kruchość życia ludzkiego, poddanego nieuchronnemu przemijaniu.

Do tradycji wcześniejszych spotkań należało obdarowywanie lektorów Chlebem Pojednania. Tym razem dyrektor Książnicy Beskidzkiej wręczał czytającym niewielką macę - przaśny chleb, charakterystyczny dla tradycji żydowskiej.

Uczestnicy Maratonu mogli słuchać i równocześnie śledzić na ekranie czytane teksty.

Dekorację auli im. Zofii Kossak dopełniła otwarta Księga Biblii, Menora płonąca siedmioma świecami oraz wystawa zabytkowych modlitewników żydowskich, połączona z prezentacją dzieł literatury żydowskiej, znajdującej się w zbiorach Książnicy Beskidzkiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama